Câu hỏi:

15/01/2022 173

Chọn đáp án đúng khi nói về thuật ngữ Tin học:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : A

Tin học là ngành khoa học nghiên cứu về cách nhập, xuất, lưu trữ, truyền, xử lí thông tin tự động dựa trên máy tính điện tử, sử dụng máy tính và ứng dụng hầu hết các lĩnh vực của xã hội.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là chính xác nhất khi nói về lĩnh vực Tin học?

Xem đáp án » 15/01/2022 259

Câu 2:

Máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì:

Xem đáp án » 15/01/2022 152

Câu 3:

Quốc hội đã ban hành một số điều luật chống tội phạm tin học trong bộ luật hình sự vào ngày tháng năm nào:

Xem đáp án » 15/01/2022 141

Câu 4:

Để phát triển Tin học cần có:

Xem đáp án » 15/01/2022 131

Câu 5:

Những hành vi nào thiếu văn hóa của học sinh khi thực hành tin học:

Xem đáp án » 15/01/2022 124

Câu 6:

Những hành vi nào vi phạm pháp luật trong sử dụng Tin học:

Xem đáp án » 15/01/2022 122

Bình luận


Bình luận