Câu hỏi:

15/01/2022 139

Quốc hội đã ban hành một số điều luật chống tội phạm tin học trong bộ luật hình sự vào ngày tháng năm nào:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : B

Ngày 13/01/2000 quốc hội đã ban hành một số điều luật chống tội phạm tin học trong bộ luật hình sự. Chính phủ đã có những giải pháp thực tế để ngăn chặn những hành vi lợi dụng Internet xâm phạm an ninh, kinh tế quốc gia và truyền bá văn hóa phẩm độc hại.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là chính xác nhất khi nói về lĩnh vực Tin học?

Xem đáp án » 15/01/2022 257

Câu 2:

Chọn đáp án đúng khi nói về thuật ngữ Tin học:

Xem đáp án » 15/01/2022 170

Câu 3:

Máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì:

Xem đáp án » 15/01/2022 148

Câu 4:

Để phát triển Tin học cần có:

Xem đáp án » 15/01/2022 130

Câu 5:

Những hành vi nào thiếu văn hóa của học sinh khi thực hành tin học:

Xem đáp án » 15/01/2022 122

Câu 6:

Những hành vi nào vi phạm pháp luật trong sử dụng Tin học:

Xem đáp án » 15/01/2022 118

Bình luận


Bình luận