Trắc nghiệm Bài 9 (có đáp án): Tin học và xã hội

  • 286 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Để phát triển Tin học cần có:

Xem đáp án

Đáp án : D

Để phát triển Tin học cần có một xã hội có tổ chức trên cơ sở pháp lí chặt chẽ, và một đội ngũ lao động có trí tuệ. Nhiều quốc gia đã ý thức được rất rõ tầm quan trọng của tin học và có những đầu tư lớn cho lĩnh vực này, đặc biệt trong giáo dục nâng cao dân trí về tin học và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là chính xác nhất khi nói về lĩnh vực Tin học?

Xem đáp án

Đáp án : B

Tin học có ứng dụng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người.


Câu 3:

Máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì:

Xem đáp án

Đáp án : A

Máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại do máy tính cho ta khả năng lưu trữ lớn và xử lí thông tin nhanh, chính xác.


Câu 4:

Chọn đáp án đúng khi nói về thuật ngữ Tin học:

Xem đáp án

Đáp án : A

Tin học là ngành khoa học nghiên cứu về cách nhập, xuất, lưu trữ, truyền, xử lí thông tin tự động dựa trên máy tính điện tử, sử dụng máy tính và ứng dụng hầu hết các lĩnh vực của xã hội.


Câu 5:

Những hành vi nào vi phạm pháp luật trong sử dụng Tin học:

Xem đáp án

Đáp án : D

Những hành vi nào vi phạm pháp luật trong sử dụng Tin học như tung những hình ảnh, phim đồi trị lên mạng, xâm phạm thông tin cá nhân hoặc của tập thể nào đó, sao chép bản quyền không hợp pháp,lây lan virus qua mạng…


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận