Câu hỏi:

15/01/2022 113

Lĩnh vực tin học nghiên cứu về vấn đề gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : A

Tin học nghiên cứu cấu trúc, tính chất chung của thông tin, phương pháp thu thập, xử lí và truyền thông tin, phương pháp, thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi, truyền thông tin và ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là chính xác nhất khi nói về lĩnh vực Tin học?

Xem đáp án » 15/01/2022 260

Câu 2:

Chọn đáp án đúng khi nói về thuật ngữ Tin học:

Xem đáp án » 15/01/2022 175

Câu 3:

Máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì:

Xem đáp án » 15/01/2022 153

Câu 4:

Quốc hội đã ban hành một số điều luật chống tội phạm tin học trong bộ luật hình sự vào ngày tháng năm nào:

Xem đáp án » 15/01/2022 142

Câu 5:

Để phát triển Tin học cần có:

Xem đáp án » 15/01/2022 134

Câu 6:

Những hành vi nào thiếu văn hóa của học sinh khi thực hành tin học:

Xem đáp án » 15/01/2022 127

Câu 7:

Những hành vi nào vi phạm pháp luật trong sử dụng Tin học:

Xem đáp án » 15/01/2022 122

Bình luận


Bình luận