Câu hỏi:

15/01/2022 151

Máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : A

Máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại do máy tính cho ta khả năng lưu trữ lớn và xử lí thông tin nhanh, chính xác.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là chính xác nhất khi nói về lĩnh vực Tin học?

Xem đáp án » 15/01/2022 258

Câu 2:

Chọn đáp án đúng khi nói về thuật ngữ Tin học:

Xem đáp án » 15/01/2022 171

Câu 3:

Quốc hội đã ban hành một số điều luật chống tội phạm tin học trong bộ luật hình sự vào ngày tháng năm nào:

Xem đáp án » 15/01/2022 139

Câu 4:

Để phát triển Tin học cần có:

Xem đáp án » 15/01/2022 130

Câu 5:

Những hành vi nào thiếu văn hóa của học sinh khi thực hành tin học:

Xem đáp án » 15/01/2022 124

Câu 6:

Những hành vi nào vi phạm pháp luật trong sử dụng Tin học:

Xem đáp án » 15/01/2022 121

Bình luận


Bình luận