Câu hỏi:

15/01/2022 78

Những khó khăn gì khi Tin học phát triển:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : D

Những khó khăn gì khi Tin học phát triển là mất nhiều thời gian để học hỏi tìm hiểu, kinh tế khác nhau nên việc áp dụng tin học còn hạn chế, lợi dụng Internet để thực hiện những hành vi xấu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là chính xác nhất khi nói về lĩnh vực Tin học?

Xem đáp án » 15/01/2022 257

Câu 2:

Chọn đáp án đúng khi nói về thuật ngữ Tin học:

Xem đáp án » 15/01/2022 170

Câu 3:

Máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì:

Xem đáp án » 15/01/2022 148

Câu 4:

Quốc hội đã ban hành một số điều luật chống tội phạm tin học trong bộ luật hình sự vào ngày tháng năm nào:

Xem đáp án » 15/01/2022 139

Câu 5:

Để phát triển Tin học cần có:

Xem đáp án » 15/01/2022 130

Câu 6:

Những hành vi nào thiếu văn hóa của học sinh khi thực hành tin học:

Xem đáp án » 15/01/2022 122

Câu 7:

Những hành vi nào vi phạm pháp luật trong sử dụng Tin học:

Xem đáp án » 15/01/2022 118

Bình luận


Bình luận