Câu hỏi:

10/12/2019 338

Hóa chất nào sau đây không được dùng khi sản xuất saccarozơ trong công nghiệp từ cây mía?

Trả lời:

Chọn đáp án D

Trong quá trình sản xuất mía từ saccarozơ không dung đến phèn chua. Người ta dung vôi sữa để loại bỏ tạp chất, dùng khí cabonic để lọc bỏ CaCO3, dùng khí sunfurơ để tẩy màu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất không tham gia phản ứng thủy phân là

Xem đáp án » 21/12/2019 10,084

Câu 2:

Để điều chế 53,46 kg xenlulozo trinitrat (hiệu suất 60%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric 94,5% (D = 1,5 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. Giá trị của V là

Xem đáp án » 10/12/2019 8,617

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 21/12/2019 3,498

Câu 4:

Chất X có màu trắng, dạng sợi, không mùi vị, không tan trong nước và là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật.... Chất X là

Xem đáp án » 21/12/2019 3,245

Câu 5:

Fructozơ không phản ứng được với chất nào sau đây?

Xem đáp án » 10/12/2019 1,453

Câu 6:

Thủy phân 34,2 gam saccarozơ với hiệu suất 95%, cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư). Khối lượng Ag tạo thành sau khi phản ứng kết thúc là

Xem đáp án » 10/12/2019 1,148

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »