Câu hỏi:

23/03/2022 39

Giá trị của biểu thức x2– 4x + 4 tại x = 2 là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Tại x = 2 thì: x2– 4x + 4 = 22– 4.2 + 4 = 0.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các cách viết sau, cách viết nào đúng?

Xem đáp án » 23/03/2022 58

Câu 2:

(0,5 điểm):

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A, biết:

A = x2+ 5y2– 4xy – 2y + 2x + 2010.

Xem đáp án » 23/03/2022 48

Câu 3:

Tìm x, biết x2– 25 = 0, ta được:

Xem đáp án » 23/03/2022 46

Câu 4:

Phân tích đa thức: 5x2– 10x thành nhân tử ta được kết quả nào đây?

Xem đáp án » 23/03/2022 38

Câu 5:

Cho hình thang ABCD ở hình vẽ bên. Hỏi DC = ?

Xem đáp án » 23/03/2022 38

Câu 6:

Kết quả phép tính –3a(2a2– 5b) bằng:

Xem đáp án » 23/03/2022 36

Bình luận


Bình luận