Câu hỏi:

13/04/2022 6,232

“If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said.

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Câu tường thuật !!

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- chuyển động từ khuyết thiếu “will” hiện tại đơn ở câu chủ động thành “would” ở câu bị động

- chuyển thì hiện tại đơn ở câu chủ động thành thì quá khứ đơn ở câu bị động

- now =>then

- my =>her, I =>she

- giữ nguyên các thành phần khác trong câu chủ động

=>She said that if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends.

Tạm dịch:Cô cho biết nếu thời tiết tốt, cô sẽ đi dã ngoại cùng bạn bè.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

"Go on, Mike! Apply for the job," the father said.

Xem đáp án » 13/04/2022 6,813

Câu 2:

He wondered _______ there the next day.

Xem đáp án » 13/04/2022 4,930

Câu 3:

The teacher asked, "Who speaks English?"

=>The teacher wanted to know_________.

Xem đáp án » 13/04/2022 3,089

Câu 4:

“I have just received a postcard from my aunt,” my best friend said to me.

Xem đáp án » 13/04/2022 2,483

Câu 5:

He said, “I will clean the car tomorrow.”

Xem đáp án » 13/04/2022 2,352

Câu 6:

The teacher asked us what the essential conditions for human life ..................

Xem đáp án » 13/04/2022 2,067

Bình luận


Bình luận