Câu hỏi:

13/04/2022 4,909

He wondered _______ there the next day.

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Câu tường thuật !!

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Động từ chuyển tiếp “wondered” ở thì quá khứ nên động từ trong câu trực tiếp  “will” phải chuyển thành “would”.

Trạng từ “tomorrow” chuyển thành “the next day”.

Công thức: S + wondered + if/ whether + S + would + V

=>He wondered if/ whether he would be there the next day.

Tạm dịch: Anh ấy muốn biết “ Ngày mai Tom sẽ ở đây chứ?”

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

"Go on, Mike! Apply for the job," the father said.

Xem đáp án » 13/04/2022 6,800

Câu 2:

“If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said.

Xem đáp án » 13/04/2022 6,183

Câu 3:

The teacher asked, "Who speaks English?"

=>The teacher wanted to know_________.

Xem đáp án » 13/04/2022 3,057

Câu 4:

“I have just received a postcard from my aunt,” my best friend said to me.

Xem đáp án » 13/04/2022 2,458

Câu 5:

He said, “I will clean the car tomorrow.”

Xem đáp án » 13/04/2022 2,340

Câu 6:

The teacher asked us what the essential conditions for human life ..................

Xem đáp án » 13/04/2022 2,054

Bình luận


Bình luận