Câu hỏi:

29/03/2022 2,295

He said, “I will clean the car tomorrow.”

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Câu tường thuật !!

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các bước biến đổi:

- chuyển động từ khuyết thiếu “will” hiện tại đơn ở câu trực tiếp thành “would” ở câu gián tiếp

- tomorrow =>the next day

- I =>he

- giữ nguyên các thành phần khác trong câu chủ động

=>He said that he would clean the car the next day.

Tạm dịch: Anh nói rằng anh sẽ dọn xe vào ngày hôm sau.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

"Go on, Mike! Apply for the job," the father said.

Xem đáp án » 29/03/2022 6,736

Câu 2:

“If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said.

Xem đáp án » 29/03/2022 6,028

Câu 3:

He wondered _______ there the next day.

Xem đáp án » 29/03/2022 4,687

Câu 4:

The teacher asked, "Who speaks English?"

=>The teacher wanted to know_________.

Xem đáp án » 29/03/2022 2,949

Câu 5:

“I have just received a postcard from my aunt,” my best friend said to me.

Xem đáp án » 29/03/2022 2,363

Câu 6:

The teacher asked us what the essential conditions for human life ..................

Xem đáp án » 29/03/2022 2,007

Bình luận


Bình luận