Câu hỏi:

13/04/2022 2,483

“I have just received a postcard from my aunt,” my best friend said to me.

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Câu tường thuật !!

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đây là câu tường thuật của câu trần thuật

- sử dụng động từ tường thuật "told" vì "said" đi với "to"

- chuyển thì hiện tại hoàn thành ở câu trực tiếp thành thì quá khứ hoàn thành ở câu gián tiếp

- this =>that

- I =>he, my =>his

- giữ nguyên các thành phần khác trong câu chủ động

=>My friend told me that he had just received a postcard from his aunt.

Tạm dịch: Bạn tôi nói với tôi rằng anh ấy vừa nhận được một tấm bưu thiếp từ dì của anh ấy.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

"Go on, Mike! Apply for the job," the father said.

Xem đáp án » 13/04/2022 6,813

Câu 2:

“If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said.

Xem đáp án » 13/04/2022 6,231

Câu 3:

He wondered _______ there the next day.

Xem đáp án » 13/04/2022 4,930

Câu 4:

The teacher asked, "Who speaks English?"

=>The teacher wanted to know_________.

Xem đáp án » 13/04/2022 3,089

Câu 5:

He said, “I will clean the car tomorrow.”

Xem đáp án » 13/04/2022 2,352

Câu 6:

The teacher asked us what the essential conditions for human life ..................

Xem đáp án » 13/04/2022 2,067

Bình luận


Bình luận