Câu hỏi:

15/05/2022 26

Vẽ tia phân giác của một góc

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các em vẽ tia phân giác của góc BAC theo các bước sau:

Bước 1. Vẽ tia AB.

Chọn công cụ Vẽ tia phân giác của một góc (ảnh 1)→ Chọn Vẽ tia phân giác của một góc (ảnh 2)→ Chọn điểm A → Chọn điểm B.

 Vẽ tia phân giác của một góc (ảnh 3)

 

Bước 2. Vẽ góc BAC

Chọn công cụ Vẽ tia phân giác của một góc (ảnh 4)→ Chọn Vẽ tia phân giác của một góc (ảnh 5)→ Nháy chuột vào điểm A → Chọn điểm C.

 

Vẽ tia phân giác của một góc (ảnh 6)

 Bước 3. Vẽ đường phân giác của góc BAC

Chọn công cụ Vẽ tia phân giác của một góc (ảnh 7)→ Chọn Vẽ tia phân giác của một góc (ảnh 8)→ Nháy chuột lần lượt vào các điểm B, A, C.

Phần đường thẳng nằm trong góc BAC là tia phân giác của góc BAC.

Vẽ tia phân giác của một góc (ảnh 9)

 

 

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh

Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 5cm, CA = 6cm.n

Xem đáp án » 15/05/2022 21

Câu 2:

Nếu cho trước đoạn thẳng AB = 4 cm cố định. Em vẽ được mấy tam giác ABC thỏa mãn yêu cầu BC = 5 cm, CA = 6 cm?

Xem đáp án » 15/05/2022 18

Câu 3:

Sau khi thực hiện Bước 3, ta thấy có đúng một đường thẳng g được hiện ra. Điều này gợi cho em liên tưởng đến khẳng định nào?

Xem đáp án » 15/05/2022 17

Câu 4:

Vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, BC = 6 cm.

Gợi ý:

- Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm.

- Vẽ C là giao điểm của đường tròn tâm B bán kính 6 và đường thẳng đi qua A vuông góc với AB.

Xem đáp án » 15/05/2022 17

Câu 5:

a) Sử dụng phần mềm Geogebra, em hãy vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm,

AC = 3 cm và lưu thành một tệp có đuôi png.

b) Dùng phần mềm Geogebra, em hãy đo độ dài cạnh BC.

Xem đáp án » 15/05/2022 15

Câu 6:

Vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng

Xem đáp án » 15/05/2022 14

Bình luận


Bình luận