Câu hỏi:

15/05/2022 13

Bạn Lan vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB theo các bước như sau:

Bước 1. Chọn công cụ Đường thẳng g vẽ được có phải là đường trung trực của đoạn thẳng AB không (ảnh 1)→ Chọn Đường thẳng g vẽ được có phải là đường trung trực của đoạn thẳng AB không (ảnh 2)→ Chọn điểm A → Chọn điểm B.

Bước 2. Chọn công cụ Đường thẳng g vẽ được có phải là đường trung trực của đoạn thẳng AB không (ảnh 3)→ Chọn Đường thẳng g vẽ được có phải là đường trung trực của đoạn thẳng AB không (ảnh 4)→ Nháy chuột vào đoạn thẳng AB (trung điểm của đoạn thẳng AB được kí hiệu là C).

Đường thẳng g vẽ được có phải là đường trung trực của đoạn thẳng AB không (ảnh 5)

 

Bước 3. Chọn công cụ Đường thẳng g vẽ được có phải là đường trung trực của đoạn thẳng AB không (ảnh 6)→ Chọn Đường thẳng g vẽ được có phải là đường trung trực của đoạn thẳng AB không (ảnh 7)→ Nháy chuột lần lượt vào điểm C và đoạn thẳng AB.

 

Đường thẳng g vẽ được có phải là đường trung trực của đoạn thẳng AB không (ảnh 8)

Đường thẳng g vẽ được có phải là đường trung trực của đoạn thẳng AB không?

 

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đường thẳng g vẽ được là đường trung trực của đoạn thẳng AB do g vuông góc với AB tại trung điểm C của AB.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ tia phân giác của một góc

Xem đáp án » 15/05/2022 30

Câu 2:

Vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh

Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 5cm, CA = 6cm.n

Xem đáp án » 15/05/2022 23

Câu 3:

Sau khi thực hiện Bước 3, ta thấy có đúng một đường thẳng g được hiện ra. Điều này gợi cho em liên tưởng đến khẳng định nào?

Xem đáp án » 15/05/2022 19

Câu 4:

Nếu cho trước đoạn thẳng AB = 4 cm cố định. Em vẽ được mấy tam giác ABC thỏa mãn yêu cầu BC = 5 cm, CA = 6 cm?

Xem đáp án » 15/05/2022 18

Câu 5:

Vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, BC = 6 cm.

Gợi ý:

- Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm.

- Vẽ C là giao điểm của đường tròn tâm B bán kính 6 và đường thẳng đi qua A vuông góc với AB.

Xem đáp án » 15/05/2022 17

Câu 6:

a) Sử dụng phần mềm Geogebra, em hãy vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm,

AC = 3 cm và lưu thành một tệp có đuôi png.

b) Dùng phần mềm Geogebra, em hãy đo độ dài cạnh BC.

Xem đáp án » 15/05/2022 16

Câu 7:

Vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng

Xem đáp án » 15/05/2022 14

Bình luận


Bình luận