Câu hỏi:

23/05/2022 19

Chọn khẳng định sai. Trong một khối đa diện

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vì phát biểu D. Đúng là “hai mặt bất kỳ hoặc không có điểm chung hoặc có một đỉnh chung hoặc chỉ có một cạnh chung”.

Chọn D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm Aa;0;0,B0;b;0,C0;0;c, trong đó a>0,b>0,c>0. Mặt phẳng (ABC) đi qua điểm I(1; 2; 3) sao cho thể tích khối tứ diện OABC đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó các số a, b, c thỏa mãn đẳng thức nào sau đây?

Xem đáp án » 23/05/2022 48

Câu 2:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB=2a,BC=a,SA=a3 và SA vuông góc với mặt đáy (ABCD). Thể tích V của khối chóp S.ABCD bằng

Xem đáp án » 23/05/2022 46

Câu 3:

Phần ảo của số phức z = 2 - 3i 

Xem đáp án » 23/05/2022 44

Câu 4:

Hàm số y=x+m3+x+n3x3 (tham số m, n) đồng biến trên khoảng ;+. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=4m2+n2mn bằng 

Xem đáp án » 23/05/2022 39

Câu 5:

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=x+13x+2 là?

Xem đáp án » 23/05/2022 31

Câu 6:

Cho khối lăng trụ có diện tích đáy bằng a2 và khoảng cách giữa hai đáy bằng 3a. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho. 

Xem đáp án » 23/05/2022 30

Câu 7:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A2;3;7,B0;4;3 và C(4; 2; 5). Biết điểm Mx0;y0;z0 nằm trên mp (Oxy) sao cho MA+MB+MC có giá trị nhỏ nhất. Khi đó tổng P=x0+y0+z0 bằng

Xem đáp án » 24/05/2022 27

Bình luận


Bình luận