Câu hỏi:

23/05/2022 8

Trong các hàm số sau, hàm số nào có hai điểm cực đại và một điểm cực tiểu? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

HàM số có hai điểm cực đại và một điểm cực tiểu a<0b>0.

Chọn A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm Aa;0;0,B0;b;0,C0;0;c, trong đó a>0,b>0,c>0. Mặt phẳng (ABC) đi qua điểm I(1; 2; 3) sao cho thể tích khối tứ diện OABC đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó các số a, b, c thỏa mãn đẳng thức nào sau đây?

Xem đáp án » 23/05/2022 48

Câu 2:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB=2a,BC=a,SA=a3 và SA vuông góc với mặt đáy (ABCD). Thể tích V của khối chóp S.ABCD bằng

Xem đáp án » 23/05/2022 46

Câu 3:

Phần ảo của số phức z = 2 - 3i 

Xem đáp án » 23/05/2022 44

Câu 4:

Hàm số y=x+m3+x+n3x3 (tham số m, n) đồng biến trên khoảng ;+. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=4m2+n2mn bằng 

Xem đáp án » 23/05/2022 39

Câu 5:

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=x+13x+2 là?

Xem đáp án » 23/05/2022 31

Câu 6:

Cho khối lăng trụ có diện tích đáy bằng a2 và khoảng cách giữa hai đáy bằng 3a. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho. 

Xem đáp án » 23/05/2022 30

Câu 7:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A2;3;7,B0;4;3 và C(4; 2; 5). Biết điểm Mx0;y0;z0 nằm trên mp (Oxy) sao cho MA+MB+MC có giá trị nhỏ nhất. Khi đó tổng P=x0+y0+z0 bằng

Xem đáp án » 24/05/2022 27

Bình luận


Bình luận