Câu hỏi:

07/01/2020 616

Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất đế xuất hiện mặt có số chấm chia hết cho

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ 1 đội văn nghệ gồm 5 nam và 8 nữ cần lập 1 nhóm gồm 4 người hát tốp ca. Xác suất để trong 4 người được chọn đều là nam bằng

Xem đáp án » 07/01/2020 31,553

Câu 2:

Số cách sắp xếp 6 học sinh vào một bàn dài có 10 chỗ ngồi là:

Xem đáp án » 07/01/2020 26,364

Câu 3:

Có bao nhiêu cách sắp xếp 6 học sinh theo một hàng dọc?

Xem đáp án » 07/01/2020 24,034

Câu 4:

Một hộp có 4 bi đỏ, 3 bi xanh, 2 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 3 bi. Tính xác suất để 3 bi lấy ra có ít nhất một bi đỏ.

Xem đáp án » 07/01/2020 17,577

Câu 5:

Một hộp chứa 15 qưả cầu gồm 7 quả cầu màu đỏ và 8 quả cầu màu xanh. Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai quả cầu từ hộp đó. Tính xác suất đế chọn được hai quả cầu cùng màu.

Xem đáp án » 07/01/2020 14,604

Câu 6:

Một lớp học có 30 học sinh gồm có cả nam và nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để tham gia hoạt động của Đoàn trường. Xác xuất chọn được 2 nữ là 1 nam là 52145. Tính số học sinh nữ của lớp.

Xem đáp án » 07/01/2020 7,667

Câu 7:

Một tổ có 8 học sinh. Có bao nhiêu cách chọn 3 bạn để làm các công việc trực nhật: quét lớp, lau bảng, đ rác (mỗi bạn làm một công việc)?

Xem đáp án » 07/01/2020 5,859

Bình luận


Bình luận