Câu hỏi:

12/07/2024 472

Viết các phương trình hoá học biểu diễn các phản ứng hoá học ở các thí nghiệm sau:

a) Nhỏ vài giọt axit clohiđric vào đá vôi.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
a) 2HCl + CaCO3 → CaCl2 + H2O + CO2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi phân hủy hoàn toàn 24,5g muối kaliclorat(KClO3) thu được 9,6 g khí oxi và muối kali clorua(KCl). 

a/Hỏi PTHH nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 04/08/2022 979

Câu 2:

Đốt cháy cacbon trong khí oxi tạo khí cacbonic. Hỏi đáp án nào là PTHH biểu diễn quá trình trên:

Xem đáp án » 04/08/2022 964

Câu 3:

b) Hoà tan canxi oxit vào nước.

Xem đáp án » 12/07/2024 846

Câu 4:

Cân bằng PTHH sau:

Mg + H2SO4 (đ, n) → MgSO4 + SO2 + H2O

Hỏi tổng hệ số các chất phản ứng là bao nhiêu?

Xem đáp án » 04/08/2022 690

Câu 5:

b/Tính khối lượng muối kali clorua thu được?

Xem đáp án » 04/08/2022 593

Câu 6:

Có những bazơ sau: Fe(OH)3, Ca(OH)2, KOH, Mg(OH)2. Hãy cho biết những bazơ nào:

a) Bị nhiệt phân huỷ?

Xem đáp án » 12/07/2024 426

Bình luận


Bình luận