Câu hỏi:

12/07/2024 437

Có những bazơ sau: Fe(OH)3, Ca(OH)2, KOH, Mg(OH)2. Hãy cho biết những bazơ nào:

a) Bị nhiệt phân huỷ?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Bazơ bị nhiệt phân huỷ: Fe(OH)3, Mg(OH)2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi phân hủy hoàn toàn 24,5g muối kaliclorat(KClO3) thu được 9,6 g khí oxi và muối kali clorua(KCl). 

a/Hỏi PTHH nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 04/08/2022 1,012

Câu 2:

Đốt cháy cacbon trong khí oxi tạo khí cacbonic. Hỏi đáp án nào là PTHH biểu diễn quá trình trên:

Xem đáp án » 04/08/2022 990

Câu 3:

b) Hoà tan canxi oxit vào nước.

Xem đáp án » 12/07/2024 854

Câu 4:

Cân bằng PTHH sau:

Mg + H2SO4 (đ, n) → MgSO4 + SO2 + H2O

Hỏi tổng hệ số các chất phản ứng là bao nhiêu?

Xem đáp án » 04/08/2022 698

Câu 5:

b/Tính khối lượng muối kali clorua thu được?

Xem đáp án » 04/08/2022 596

Câu 6:

Viết các phương trình hoá học biểu diễn các phản ứng hoá học ở các thí nghiệm sau:

a) Nhỏ vài giọt axit clohiđric vào đá vôi.

Xem đáp án » 12/07/2024 490

Bình luận


Bình luận