Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
b) CaO + H2O → Ca(OH)2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi phân hủy hoàn toàn 24,5g muối kaliclorat(KClO3) thu được 9,6 g khí oxi và muối kali clorua(KCl). 

a/Hỏi PTHH nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 04/08/2022 979

Câu 2:

Đốt cháy cacbon trong khí oxi tạo khí cacbonic. Hỏi đáp án nào là PTHH biểu diễn quá trình trên:

Xem đáp án » 04/08/2022 964

Câu 3:

Cân bằng PTHH sau:

Mg + H2SO4 (đ, n) → MgSO4 + SO2 + H2O

Hỏi tổng hệ số các chất phản ứng là bao nhiêu?

Xem đáp án » 04/08/2022 690

Câu 4:

b/Tính khối lượng muối kali clorua thu được?

Xem đáp án » 04/08/2022 593

Câu 5:

Viết các phương trình hoá học biểu diễn các phản ứng hoá học ở các thí nghiệm sau:

a) Nhỏ vài giọt axit clohiđric vào đá vôi.

Xem đáp án » 12/07/2024 472

Câu 6:

Có những bazơ sau: Fe(OH)3, Ca(OH)2, KOH, Mg(OH)2. Hãy cho biết những bazơ nào:

a) Bị nhiệt phân huỷ?

Xem đáp án » 12/07/2024 426

Bình luận


Bình luận