26 Đề thi học kì I môn Toán lớp 5 cực hay, có lời giải chi tiết (Đề số 1)

  • 17090 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tính:

a, 12,032,03+7,4b, 0,6341×1000c, 16×0,25d, 625:100

Xem đáp án

a, 17,4           

b, 634,1             

c, 4                    

d, 6,25


Câu 2:

Đặt tính rồi tính:

a, 271,43:17b, 26,7×1,5c, 13,6+180d, 90,20324,086

Xem đáp án

a, 271,43 : 17 = 15,96 (dư 0,11)

b, 26,7 x 1,5 = 40,05

c, 13,6 + 180 = 193,6

d, 90,203 – 24,086 = 66,117


Câu 3:

Tìm x:

a, 29,12:x=12,77,5b, x:6,14=21,213,7

Xem đáp án

a,

29,12:x=12,77,529,12:x=5,2x=29,12:5,2x=5,6

b,

x:6,14=21,213,7x:6,14=7,5x=7,5×6,14x=46,05


Câu 4:

Tính tỉ số phần trăm của hai số:

a, 3,5 và 5

b, 21 và 84

Xem đáp án

a, 3,5 và 5 → 3,5 : 5 = 0,7 = 70%

b, 21 và 84 → 21 : 84 = 0,25 = 25%


Câu 5:

Một tấm bìa hình tam giác có cạnh đáy 0,8dm và bằng47chiều cao. Tính diện tích tấm bìa hình tam giác đó.

Xem đáp án

Tóm tắt:

S tấm bìa: ?dm2

              Bài giải

Chiều cao tấm bìa là:

0,8 : 4 x 7 = 1,4 (dm)

Diện tích tấm bìa là:

0,8 x 1,4 : 2 = 0,56 (dm2)

Đáp số: 0,56dm2


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Ngo thi Bao Ngoc

Tot

Bình luận


Bình luận

Mai Hoàng
21:42 - 07/05/2021

a:17,4 b:634,1 c:4 d;6,25

lê linh
09:29 - 15/12/2021

hay

Sang Nguyen Tan
16:07 - 07/01/2022

0 sao