cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

  • 7517 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hoá nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận là nội dung của khái niệm

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: A

Lời giải: Sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hoá nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận là nội dung của khái niệm cạnh tranh.


Câu 2:

Do sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất, kinh doanh là một trong những

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: A

Lời giải: Do sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất, kinh doanh là một trong những nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.


Câu 3:

Người sản xuất, kinh doanh cố giành lấy các điều kiện thuận lợi, tránh được những rủi ro, bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hoá, dịch vụ là một trong những

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: A

Lời giải: Người sản xuất, kinh doanh cố giành lấy các điều kiện thuận lợi, tránh được những rủi ro, bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hoá, dịch vụ là một trong những nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.


Câu 4:

Khái niệm cạnh tranh xuất hiện từ

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: C

Lời giải: khái niệm cạnh tranh xuất hiện từ khi sản xuất và lưu thông hàng hoá xuất hiện.


Câu 5:

Cạnh tranh có vai trò như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hoá? 

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: C

Lời giải: Cạnh tranh có vai trò là một động lực kinh tế trong sản xuất và lưu thông hàng hoá.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

9 tháng trước

Lê Phong

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
14:47 - 06/11/2022

hay

Hiền Lê thị
20:58 - 12/11/2022

Hmm

Duy Vũ Cao
09:46 - 25/12/2022

hey