Bài tập Chính sách tài nguyên và bảo về môi trường có đáp án (GDCD 11)

  • 7014 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo, bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại phát triển của con người và sinh vật là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Môi trường là các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo có quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại phát triển của con người và sinh vật.


Câu 2:

Sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật là

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật là ô nhiễm môi trường.


Câu 3:

Sự suy giảm về chất lượng và số lượng của thành phần môi trường gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại phát triển của con người và sinh vật là

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Sự suy giảm về chất lượng và số lượng của thành phần môi trường gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại phát triển của con người và sinh vật là suy thoái môi trường.


Câu 4:

Những tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi bất thường của tự nhiên gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trường nghiêm trọng là 

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Những tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi bất thường của tự nhiên gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trường nghiêm trọng là sự cố môi trường.


Câu 5:

Mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường nước ta hiện nay là 

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường nước ta hiện nay là sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước nâng cao chất lượng môi trường.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận