Bài tập Chủ Nghĩa Xã Hội cực hay có đáp án (GDCD 11)

  • 5470 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 36 phút

Câu 1:

Đi lên chủ nghĩa xã hội đối với nước ta là sự lựa chọn đúng đắn vì

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Đi lên chủ nghĩa xã hội đối với nước ta là sự lựa chọn đúng đắn vì chỉ có chủ nghĩa xã hội mới xoá bỏ được áp bức bóc lột.

 


Câu 2:

Để đi lên chủ nghĩa xã hội, ngoài quá độ gián tiếp từ xã hội tiền tư bản chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển chế độ tư bản chủ nghĩa thì còn hình thức quá độ nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Để đi lên chủ nghĩa xã hội, ngoài quá độ gián tiếp từ xã hội tiền tư bản chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội thì còn hình thức quá độ trực tiếp từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.


Câu 3:

Sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.


Câu 4:

Đi lên chủ nghĩa xã hội đối với nước ta là sự lựa chọn đúng đắn vì

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Đi lên chủ nghĩa xã hội đối với nước ta là sự lựa chọn đúng đắn vì chỉ có đi lên chủ nghĩa xã hội thì đất nước mới thực sự độc lập.


Câu 5:

Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng là một xã hội phát triển

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng là một xã hội phát triển ưu việt hơn các xã hội trước.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Gia Hân
14:23 - 29/03/2021

cau 2: A