Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

  • 5912 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong nền sản xuất hàng hoá, mục đích của sản xuất là

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: C

Lời giải: Trong nền sản xuất hàng hoá, mục đích của sản xuất là để bán, để tiêu dùng.      


Câu 2:

Cầu là khối lượng hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: D

Lời giải: Cầu là khối lượng hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả, thu nhập xác định.


Câu 3:

Sự tác động giữa cung và giá cả hàng hoá trên thị trường được thể hiện    

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: B

Lời giải: Sự tác động giữa cung và giá cả hàng hoá trên thị trường được thể hiện giá cả tăng thì cung tăng. 


Câu 4:

Mối quan hệ cung cầu là mối quan hệ tác động giữa những chủ thể nào sau đây?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: C

Lời giải: Mối quan hệ cung cầu là mối quan hệ tác động giữa người sản xuất với người tiêu dùng.


Câu 5:

Người tiêu dùng vận dụng quan hệ cung - cầu nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: A

Lời giải: Người tiêu dùng vận dụng quan hệ cung - cầu nhằm lựa chọn mua hàng hoá để thỏa mãn nhu cầu cá nhân.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

2 tháng trước

Lâm Ngô

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
05:58 - 21/11/2022

hay