Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

  • 6527 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong nền sản xuất hàng hoá, mục đích của sản xuất là

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: C

Lời giải: Trong nền sản xuất hàng hoá, mục đích của sản xuất là để bán, để tiêu dùng.      


Câu 2:

Cầu là khối lượng hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: D

Lời giải: Cầu là khối lượng hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả, thu nhập xác định.


Câu 3:

Sự tác động giữa cung và giá cả hàng hoá trên thị trường được thể hiện    

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: B

Lời giải: Sự tác động giữa cung và giá cả hàng hoá trên thị trường được thể hiện giá cả tăng thì cung tăng. 


Câu 4:

Mối quan hệ cung cầu là mối quan hệ tác động giữa những chủ thể nào sau đây?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: C

Lời giải: Mối quan hệ cung cầu là mối quan hệ tác động giữa người sản xuất với người tiêu dùng.


Câu 5:

Người tiêu dùng vận dụng quan hệ cung - cầu nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: A

Lời giải: Người tiêu dùng vận dụng quan hệ cung - cầu nhằm lựa chọn mua hàng hoá để thỏa mãn nhu cầu cá nhân.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lâm Ngô

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
05:58 - 21/11/2022

hay