Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10 có đáp án

  • 1895 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 4:

Phân số 167100 được viết dưới dạng số thập phân là :

Xem đáp án

Chọn đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận