Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án

  • 806 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Số thập phân 50,050 được viết dưới dạng gọn nhất là :

Xem đáp án
Chọn đáp án C. 50, 05                 

Câu 2:

Số thập phân 0,300 được viết dưới dạng phân số thập phân là :

Xem đáp án

Chọn đáp án D 


Câu 5:

Cho các số: 1,604; 25,57; 12,32; 68,46; 77,62. Hãy chọn đáp số đúng trong các đáp số sau:

Xem đáp án

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Ngọc Châm
19:44 - 30/10/2022

Tốt