Hàng hoá – tiền tệ - thị trường (P1)

  • 11985 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sản phẩm của lao động có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Sản phẩm của lao động có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán là hàng hóa.


Câu 2:

Hàng hoá có những thuộc tính nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Hàng hoá có hai thuộc tính gồm giá trị và giá trị sử dụng.          


Câu 3:

Giá trị xã hội của hàng hoá được xác định bởi

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: C

Lời giải: Giá trị xã hội của hàng hoá được xác định bởi thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hoá.


Câu 4:

Giá trị sử dụng của hàng hoá được hiểu là

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: A

Lời giải: Giá trị sử dụng của hàng hoá được hiểu là công dụng của sản phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người.


Câu 5:

Công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người là

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: B

Lời giải: Công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người là giá trị sử dụng của hàng hoá.  


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

4

Đánh giá trung bình

33%

67%

0%

0%

0%

Nhận xét

h

1 năm trước

hung nguyen

1 năm trước

Ngọc Linh

N

2 tháng trước

Nhơn Đinh

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
10:05 - 06/11/2022

hay