Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

  • 7759 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sản xuất và lưu thông hàng hoá phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hoá đó là nội dung của

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: A

Lời giải:Sản xuất và lưu thông hàng hoá phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hoá đó là nội dung của quy luật giá trị.         


Câu 2:

Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất hàng hoá phải phù hợp với

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: A

Lời giải: Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất hàng hoá phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết.       


Câu 3:

Quy luật giá trị yêu cầu tổng thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra tổng hàng hoá phải phù hợp với

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: A

Lời giải: Quy luật giá trị yêu cầu tổng thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra tổng hàng hoá phải phù hợp với tổng thời gian lao động xã hội cần thiết của hàng hóa. 


Câu 4:

Quy luật giá trị yêu cầu tổng giá cả hàng hoá sau khi bán phải bằng

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: D

Lời giải: Quy luật giá trị yêu cầu tổng giá cả hàng hoá sau khi bán phải bằng tổng giá trị hàng hoá được tạo ra trong quá trình sản xuất.


Câu 5:

Quy luật giá trị tác động đến điều tiết và lưu thông hàng hoá thông qua

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: B

Lời giải: Quy luật giá trị tác động đến điều tiết và lưu thông hàng hoá thông qua giá cả trên thị trường. 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hồ MDung
20:21 - 27/12/2020

Câu 28: Đáp án là D

Dịch Phong
14:16 - 06/11/2022

hay