Bài tập Tuần 1: Cuộc sống quanh em có đáp án

  • 693 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Trên đường đi học, Mai và Thanh đã gặp những cảnh vật quen thuộc nào?

Xem đáp án

Đáp án: A. Những chú chim, bông hoa, cây cối, đồng lúa, ngôi nhà, đàn cò, chú trâu...


Câu 3:

Em cảm thấy con đường đi học của Mai và Thanh như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: A. Là con đường trong lành và nhộn nhịp của một ngày mới bắt đầu.


Câu 4:

Em hãy tìm từ ngữ trong bài và điền vào cột thích hợp dưới đây?

Từ chỉ người

Từ chỉ vật

Từ chỉ con vật

Từ chỉ thời gian

 

 

 

 

Xem đáp án

Từ chỉ người: học sinh, bà, bác nông dân, mẹ

Từ chỉ vật: bông hoa, ngôi nhà, đồng lúa.

Từ chỉ con vật: cò, trâu

Từ chỉ thời gian: mỗi sáng


Câu 5:

Em hãy tô màu vào các từ chỉ màu sắc có trong bài đọc trên?

Em hãy tô màu vào các từ chỉ màu sắc có trong bài đọc trên? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án: Từ chỉ màu sắc: xanh mướt, trắng tinh, đỏ thắm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Hoàng Nghĩa
21:27 - 10/10/2022

c; k; k

SadBoy
04:51 - 14/12/2023

Hahahaha