Bài tập Tuần 12: Vòng tay yêu thương có đáp án

  • 450 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Người bà đã đem lại cho tác giả điều gì?

Xem đáp án

Đáp án: D. Cả A và B.


Câu 3:

Mái tóc của bà được tác giả miêu tả như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: B. Đen, dài và dày.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận