Bài tập Tuần 16: Anh em thuận hòa có đáp án

  • 466 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Tại sao con gà thắng bị chim ưng bắt đi?

Xem đáp án

Đáp án: C. Vì chú gà thắng cuộc nhảy lên hàng rào và cất tiếng gáy để ăn mừng chiến thắng nên bị chim ưng chú ý và bắt đi.


Câu 3:

Theo em, hai chú gà trống trong câu chuyện phải học đức tính gì?

Xem đáp án

Đáp án: A. Hai chú gà cần phải khiêm tốn, đoàn kết và biết nhường nhịn lẫn nhau.


Câu 4:

Trong gia đình em, tình cảm của anh chị em như thế nào?

Em hãy nêu một số hành động của em để thể hiện điều đó?

Xem đáp án

Đáp án: Trong gia đình em, hai chị em luôn yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Khi em gặp bài toán khó, chị em giảng giải cho em để em hiểu bài và hoàn thành được bài tập.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận