Bài tập Tuần 17: Chị ngã em nâng có đáp án

  • 461 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Người chị trong bài thơ là người như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: B. Chị chăm chỉ làm việc, cày cuốc để nuôi những đứa em.


Câu 3:

Nhận xét đúng về tình cảm người chị giành cho em trong đoạn thơ trên là:

Xem đáp án

Đáp án: D. Đáp án B và C đều đúng.


Câu 4:

Viết từ 3 - 5 câu nêu cảm nhận của em về tình cảm chị em trong đoạn thơi trên. Em hãy liên hệ bản thân về tình cảm chị em trong gia đình của em.

Xem đáp án

Đáp án: Người chị trong đoạn thơ trên là một người chịu thương chịu khó. Mỗi ngày chị đều chăm chỉ làm việc để kiếm tiền nuôi những đứa em của mình. Mặc dù vất vả nhưng chị không hề kêu than và vẫn luôn yêu thương em của mình. Chị và em cũng rất yêu thương nhau. Chị giúp em học bài và chơi đồ chơi với em mỗi khi rảnh.


Câu 5:

Em hãy viết lời động viên, an ủi người chị trong câu chuyện trên?

Xem đáp án

Đáp án: Chị đừng buồn và nản chí nhé. Mai sau các em lớn sẽ giúp chị làm việc và quan tâm, báo đáp công sức của chị.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận