Bài tập Tuần 18: Ôn tập cuối học kì 1 có đáp án

  • 624 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Câu chuyện bó đũa - Trang 138 SGK Tiếng Việt 2 Tập 1 (Cánh diều)

- Qua câu chuyện, người cha muốn khuyên các con điều gì?

Xem đáp án

Đáp án: Qua câu chuyện, người cha muốn khuyên các con phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, có đoàn kết thì mới có sức mạnh.


Câu 3:

Theo em, ngón tay nào trong câu chuyện trên quan trọng nhất?

Xem đáp án

Đáp án: D. Một bàn tay luôn phải đủ năm ngón, vì vậy ngón nào cũng quan trọng.


Câu 4:

Qua câu chuyện trên, em học được bài học gì?

Xem đáp án

Đáp án: C. Trong tập thể cần đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận