Bài tập Tuần 2: Thời gian của em có đáp án

  • 469 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Đồng hồ nhắc nhở bạn nhỏ điều gì?

Xem đáp án

Đáp án: D. Cả 3 đáp án trên.


Câu 3:

Em hãy ghi lại 8 từ ngữ chỉ thời gian trong bài thơ trên?

Xem đáp án

Đêm, ngày, giây, phút, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông.


Câu 4:

Nối các cụm từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh:

Nối các cụm từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh: (ảnh 1)

Xem đáp án

Em đã học xong bài của ngày hôm qua.

Hôm nay em học môn Toán và Tiếng Việt.

Em cần chuẩn bị bài của ngày mai.

Năm sau em lên lớp 3.


Câu 5:

Em hãy điền vào chỗ trống để hoàn thành bản tự thuật dưới đây:

Em hãy điền vào chỗ trống để hoàn thành bản tự thuật dưới đây: (ảnh 1)

Xem đáp án

TỰ THUẬT

Họ và tên: Trương Hoài An - Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03 tháng 09 năm 2014

Nơi ở hiện nay: Số 20 Nguyễn Khang, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Học sinh lớp: 2A Trường: Tiểu học Dịch Vọng A  

Sở thích: Vẽ tranh và kể chuyện

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2022


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận