Bài tập Tuần 23: Thế giới lòai chim có đáp án

  • 383 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Gia đình chim quốc

Chim quốc làm tổ và đẻ con giữa cánh đồng. Lúa đã chín, sợ tổ bị phá, chim quốc mẹ dặn các con ở nhà, nghe thấy ông chủ nói gì mẹ về phải báo ngay. Sáng hôm sau, vừa thấy mẹ về, lũ chim con đã ríu rít thưa:

- Mẹ ơi! Ông chủ trại đã sai cậu con trai đi tìm những người hàng xóm để cùng nhau gặt lúa!

Chim mẹ vẫn bình thản:

- Các con đừng lo, họ chưa gặt lúa được đâu! Hôm sau, lũ chim con lại hốt hoảng reo lên:

- Mẹ ơi nguy rồi. Sáng nay, ông chủ không thấy hàng xóm tới bèn sai người con trai chạy đi tìm anh em bà con xa để nhờ gặt.

Chim mẹ vẫn câu nói cũ:

- Các con yên tâm, họ vẫn chưa gặt được đâu!

Sáng hôm sau mọi chuyện vẫn thế. Lần này, lũ chim con lại vội vàng thưa:

- Mẹ à, hôm nay, chờ mãi không thấy người bà con nào tới, ông chủ quyết định sẽ tự mình gặt lấy, ông đã sai con trai đi mài lưỡi liềm để ngày mai gặt.

Lần này chim mẹ thở dài:

- Khi người ta quyết định tự làm thì người ta sẽ làm, chúng ta phải dọn đi thôi các con ạ!

Sưu tầm

Gia đình chim quốc lo lắng điều gì?

Xem đáp án

Đáp án: B. Sợ mùa gặt bị phá tổ.


Câu 2:

Ông chủ sai người con đi nhờ những ai gặt lúa cùng?

Xem đáp án

Đáp án: D. Cả A và B đều đúng.


Câu 3:

Tại sao hai lần đầu được các con báo tin, chim quốc mẹ vẫn bình thản?

Xem đáp án

Đáp án: D. Vì chim quốc mẹ biết chỉ khi ông chủ quyết định tự gặt lúa thì ông mới làm thật.


Câu 4:

Em nhận được bài học gì qua câu chuyện trên?

Xem đáp án

Đáp án: A. Nên chủ động hoàn thiện công việc của mình, không nên chờ đợi người khác.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận