Bài tập Tuần 25: Thế giới rừng xanh có đáp án

  • 493 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tại sao đuôi thỏ lại ngắn

Ngày xửa ngày xưa, các con vật trên trái đất đều chưa có đuôi. Một hôm, Sư Tử tình cờ làm được một cái đuôi rồi thử đem đuôi cắm vào người mình. Soi bóng mình xuống dòng nước trong, Sư Tử đi đi lại lại ra vẻ khoái chí lắm. Thế rồi Sư Tử quyết định sẽ làm tặng mỗi con vật một chiếc đuôi. Đến hôm nhận, mọi người đều có mặt. Nhưng Thỏ lại chợt nghĩ: “Tốt nhất là nhờ ai đó lĩnh giùm, khỏi phải đi cho mệt”. Thấy chị Cáo đi qua, nó mừng rỡ nhờ Cáo nhận hộ. Khi nó thấy chị Cáo trở về với cái đuôi dài, lông xù, nó hỏi đến chiếc đuôi của nó nhờ Cáo nhận hộ. Các ngẩn người:

- Ôi xin lỗi Thỏ nhé! Tôi vội quá nên quên không lấy đuôi cho Thỏ rồi.

Thỏ quay vào hang, buồn quá ngồi khóc. Bỗng ngoài cửa hàng có tiếng kêu ầm ĩ, tiếng Chó Mèo đánh nhau do ai cũng muốn đuôi mình đẹp nhất. Mèo giơ đuôi mình lên ngoe nguẩy trêu Chó. Chó nhảy lên cắn đứt một đoạn đuôi Mèo. Thỏ từ hang nhanh nhảu chạy ra lấy đoạn đuôi bị đứt lắp vào làm đuôi của mình. Từ đó đuôi Thỏ chỉ có một đoạn ngắn ngủn.

Sưu tầm

Con vật nào đã làm ra cái đuôi và làm đuôi tặng cho các loài vật khác?

Xem đáp án

Đáp án: A. Sư tử             


Câu 2:

Chuyện gì đã xảy ra khi Thỏ nhờ Cáo đi lĩnh đuôi hộ mình?

Xem đáp án

Đáp án: B. Cáo quên không lấy đuôi cho Thỏ nên Thỏ rất buồn.


Câu 3:

Vì sao đuôi thỏ lại ngắn?

Xem đáp án

Đáp án: B. Vì Thỏ chỉ lấy được đoạn đuôi ngắn của Mèo.


Câu 4:

Em rút ra được bài học gì từ câu chuyện trên?

Xem đáp án

Bài học em học được qua câu chuyện trên: Không nên lười biếng, phải

tự giác làm việc của mình.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận