Bài tập Tuần 3: Bạn bè của em có đáp án

  • 625 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Vợ chồng ngỗng giúp rùa di chuyển sang chỗ ở mới bằng cách nào?

Xem đáp án

A. Vợ chồng ngỗng cùng ngậm một cái cây bay hai bên, ở giữa chú rùa cũng ngậm cái cây đó.


Câu 3:

Vì sao rùa bị rơi xuống đất?

Xem đáp án

Đáp án: C. Vì rùa không nghe lời vợ chồng ngỗng, vì tức giận nên đáp lại đàn khỉ.


Câu 4:

Câu chuyện trên khuyên chúng ta điều gì?

Xem đáp án

A. Khi làm việc cần tuân thủ quy tắc và chỉ nói khi cần nói.


Câu 5:

Em hãy tìm trong bài đọc và điền vào cột tương ứng:

Từ chỉ thời gian

Từ chỉ vật

Từ chỉ con vật

 

 

 

Xem đáp án

Từ chỉ thời gian: mùa hè

Từ chỉ vật: hồ nước, cái cây

Từ chỉ con vật: ngỗng, rùa


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận