Bài tập Tuần 35: Ôn tập cuối học kì 2 có đáp án

  • 434 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Vì sao Ong Thợ phải đi xa?

Xem đáp án

Đáp án: C. Vì đi xa để tìm những bông hoa vừa nở.


Câu 3:

Câu chuyện trên giúp ta học được đức tính nào của loài ong?

Xem đáp án

Đáp án: B. Câu chuyện trên giúp ta học được đức tính cần cù, chịu khó. 2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận