Bài tập Tuần 4: Em yêu bạn bè em có đáp án

  • 468 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Sóc đã làm gì khi Thỏ con bị rơi bút chì?

Xem đáp án

Đáp án: A. Sóc thấy rất thương Thỏ và bảo bạn dùng chung hộp chì với mình.


Câu 3:

Việc Thỏ đứng lên cảm ơn Sóc thể hiện điều gì?

Xem đáp án

Đáp án: A. Thỏ là người bạn tốt và có lòng biết ơn khi người khác giúp đỡ mình.


Câu 4:

Em rút ra được bài học gì từ câu chuyện trên?

Xem đáp án

Đáp án: D. Cả A và C.


Câu 5:

Em hãy đóng vai là Sóc và đáp lại lời cảm ơn của bạn Thỏ nhé!

Xem đáp án

Đáp án: Không có gì đâu Thỏ. Bạn bè nên giúp đỡ nhau mỗi khi gặp khó khăn mà.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận