Bài tập Tuần 4: Mỗi người một vẻ có đáp án

  • 345 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Việc muông thú giúp đỡ loài người thể hiện điều gì?

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: D. Cả 3 đáp án đều hợp lý.


Câu 3:

Câu nào nêu đúng ý nghĩa chính của câu chuyện trên:

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: D. Cả 3 đáp án trên.


Câu 4:

Em hãy kể tên 5 loài vật sống trong rừng mà em biết:

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án: 5 loài vật sống trong rừng là: hổ, sư tử, khỉ, nai, cáo.


Câu 5:

Em hãy viết tên của:

3 người trong gia đình em

 

3 người bạn của em

 

 

 

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án:

Tên 3 người trong gia đình: Thu Hà, Minh Quân, Kim Anh.

Tên 3 người bạn của em: Hoài An, Thảo Nhi, Ánh Tuyết.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận