Bài tập Tuần 5: Ngôi nhà thứ hai có đáp án

  • 521 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Người bạn trong đoạn văn trên nói ai như những người cha mẹ?

Xem đáp án

Đáp án: C. Thầy cô                         


Câu 3:

Ngôi trường của bạn nhỏ trong đoạn văn trên hiện lên như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: D. Ngôi trường rất đẹp, khang trang và xanh mát.


Câu 4:

Em thấy tình cảm của bạn nhỏ đối với ngôi trường như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: D. Bạn nhỏ yêu ngôi trường, bạn bè, thầy cô và thích đến trường nhiều hơn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận