Đề thi học kì 1 Toán lớp 4 có đáp án (Mới nhất) - Đề 1

  • 3475 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong số 5 923 180, chữ số 5 có giá trị là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong số 5 923 180, chữ số 5 thuộc hàng triệu nên nó có giá trị là 5 000 000.


Câu 2:

“5 m2 28 cm2 = ………… cm2”. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

: 5 m2 = 50 000 cm2

­Nên 5 m2 28cm2 = 50 000 cm2 + 28 cm2 = 50 028 cm2.

Vậy số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 50 028.


Câu 3:

Số tự nhiên bé nhất có hai chữ số cùng chia hết cho 2, cho 3 và cho 5 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số cần tìm chia hết cho cả 2 và 5 nên có chữ số tận cùng là 0.

Mà số này chia hết cho 3 và là số bé nhất nên chữ số hàng chục là 3.

Do đó số cần tìm là 30.


Câu 4:

Lấy một số cộng với 21 rồi nhân tổng đó với 165 được kết quả là 6270. Vậy số đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Gọi số cần tìm là a.

Sau khi lấy số đó cộng với 21 thì số đó trở thành: a + 21.

Lấy tổng vừa cộng nhân với 165 ta được một số bằng: (a + 21) × 165.

Theo bài ra ta có:

(a + 21) × 165 = 6270

a + 21 = 6270 : 165

a + 21 = 38

a = 38 – 21

a = 17.

Vậy số đó là: 17.


Câu 5:

Giá trị của biểu thức x + 5 + y + 5 + x + 5 + y + 5 = …. Với x + y = 20 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

x + 5 + y + 5 + x + 5 + y + = 5

= (x + y) + (x + y) + (5 + 5 + 5 + 5)

= 20 + 20 + 20

= 60.

Vậy giá trị của biểu thức x + 5 + y + 5 + x + 5 + y + 5 = 60 với x + y = 20.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận