Đề thi trắc nghiệm Toán học kì 2 lớp 5 (Đề 1)

  • 5960 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chữ số 9 trong số thập phân 17,209 thuộc hàng nào?

Xem đáp án
Chọn đáp án D

Câu 2:

Phân số  45 viết dưới dạng số thập phân là?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

0,5ha    = ……….m2.. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Kết quả của phép tính: 10 giờ 15 phút - 5 giờ 30 phút là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

Một đội bóng thi đấu 20 trận, thắng 19 trận. Như thế tỉ số phần trăm của các trận thắng của đội bóng là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận