Chuyên đề Sinh 11 Bài 26: Sinh sản hữu tính ở thực vật có đáp án

  • 472 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sự thụ tinh là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Tự thụ phấn là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Thụ phấn chéo là sự thụ phấn giữa hạt phấn

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Nguyên nhân của sự biến đổi màu sắc và thành phần hóa học trong quả khi chín là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Đặc điểm giống nhau giữa quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi là

Xem đáp án

Chọn D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận