Đề kiểm tra 15 phút Lịch sử 11 có đáp án (Mới nhất) - Đề số 1

  • 266 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Ngày 4/5/1919 diễn ra sự kiện nào trong tiến trình lịch sử Trung Quốc?

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 2:

Sự phát triển của phong trào công nhân ở Ấn Độ trong những năm 1918 - 1925 đã dẫn tới sự ra đời của

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918), phong trào dân tộc tư sản ở các nước Đông Nam Á có những bước tiến bộ rõ rệt cùng với sự lớn mạnh của

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Phong trào Ngũ tứ (1919) mở đầu cho cao trào cách mạng ở Trung Quốc chống lại các thế lực

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận