Đề kiểm tra 15 phút Lịch sử 11 có đáp án (Mới nhất) - Đề số 1

  • 1394 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Ngày 4/5/1919 diễn ra sự kiện nào trong tiến trình lịch sử Trung Quốc?

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 2:

Sự phát triển của phong trào công nhân ở Ấn Độ trong những năm 1918 - 1925 đã dẫn tới sự ra đời của

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918), phong trào dân tộc tư sản ở các nước Đông Nam Á có những bước tiến bộ rõ rệt cùng với sự lớn mạnh của

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Phong trào Ngũ tứ (1919) mở đầu cho cao trào cách mạng ở Trung Quốc chống lại các thế lực

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận