Đề kiểm tra 45 phút Lịch sử 11 có đáp án (Mới nhất) - Đề số 1

  • 214 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 3:

Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc (1851 - 1864) là

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 4:

Nội dung cơ bản trong học thuyết “Tam dân” của Tôn Trung Sơn là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận