Đề kiểm tra 45 phút Lịch sử 11 có đáp án (Mới nhất) - Đề số 1

  • 1138 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, những quốc gia đóng vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là

Xem đáp án

Chọn đáp án D. 


Câu 2:

Ngày 4/5/1919, ở Trung Quốc diễn ra sự kiện gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Sau khi xé bỏ Hòa ước Vécxai, nước Đức phát xít hướng tới mục tiêu

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 4:

Sự kiện nào đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của giai cấp vô sản Trung Quốc?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 5:

Đặc điểm lớn nhất của phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất 

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận