Đề kiểm tra cuối học kì 2 Tiếng Việt 3 Cánh diều có đáp án (Đề 3)

  • 1836 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đọc đoạn văn sau:

NGÔ QUYỀN ĐẠI PHÁ QUÂN NAM HÁN

     Ngô Quyền quê ở Đường Lâm (Ba Vì, Hà Nội ngày nay), làm nha tướng cho Dương Đình Nghệ, được Dương Đình Nghệ gả con gái cho, lại cho quyền cai quản Ái Châu (Thanh Hoá ngày nay).

     Tháng Ba năm Đinh Dậu (937), Dương Đình Nghệ bị con nuôi là Kiều Công Tiễn giết chết. Tháng Chạp năm ấy, Ngô Quyền kéo quân từ Ái Châu ra hỏi tội Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn sợ, sai sứ sang cầu cứu quân Nam Hán (Trung Quốc). Vua Nam Hán muốn nhân nước ta có loạn mà đem quân đánh chiếm, bèn sai con út là Hoằng Thao đem thật nhiều chiến thuyền, theo sông Bạch Đằng tiến vào nước ta.

      Biết tin, Ngô Quyền cùng các tướng bàn lược mưu kế. Ông liền sai đem cọc đóng xuống hai bên bờ cửa sông. Khi nước triều lên, Ngô Quyền sai quân đem thuyền nhẹ ra khiêu chiến rồi giả thua để dụ địch đuổi theo. Quả nhiên Hoằng Thao trúng kế. Khi chiến thuyền lọt vào vùng cắm cọc, đợi đến khi nước triều rút, cọc nhô dần lên, Ngô Quyền bèn tung quân, liều chết mà đánh. Quân Hoằng Thao bị rối loạn, nước triều lại xuống gấp, thuyền vướng cọc mà lật úp, quân sĩ chết đến quá nửa. Ngô Quyền thừa thắng đuổi đánh, bắt và giết được Hoằng Thao. Vua Nam Hán được tin, thương khóc mãi rồi thu nhặt tàn quân của Hoằng Thao còn sót lại và rút về. Ngô Quyền đã đánh tan cả trăm vạn quân của Hoằng Thao, dựng nước và xưng vương, khiến giặc phương Bắc phải khiếp sợ, không dám bén mảng đến nước ta.

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Ngô Quyền có mối quan hệ như thế nào với Dương Đình Nghệ?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Vì sao Ngô Quyền kéo quân đi hỏi tội Kiều Công Tiễn?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Ngô Quyền đã nghĩ ra mưu kế gì để tiêu diệt đại quân Nam Hán?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Cuộc chiến đấu đã diễn ra và thắng lợi như thế nào?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Qua câu chuyện trên, em thấy Ngô Quyền là người như thế nào?

Xem đáp án

Qua câu chuyện, ta thấy Ngô Quyền là người mưu lược, sáng suốt khi đã đưa ra kế sách đã làm nên chiến thắng trước quân Nam Hán.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận