Đề kiểm tra cuối học kì 2 Tiếng Việt 3 Kết nối tri thức có đáp án (Đề 1)

  • 5278 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Theo em, người mẹ mà chú gà nhắc đến trong khổ thơ 2 là nói về ai?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Vì sao chú gà lại không biết ai ra trước, ai là út trong đàn gà?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

“Người mẹ” đã nuông chiều cả ngàn đứa con của mình như thế nào?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Kể ra 2 điểm khác nhau giữa gà công nghiệp và gà nhà (ngoại trừ đặc điểm trong bài thơ đã nói đến).

Xem đáp án

- Điểm khác nhau giữa gà công nghiệp và gà nhà:

+ Gà công nghiệp được nuôi trong trang trại, khá chậm chạp, không nhanh nhẹn.

+ Gà nhà được thả tại vườn nhà, nhanh nhẹn.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

5 tháng trước

Trần Hoàng Khánh Vy

Bình luận


Bình luận

Trần Hoàng Khánh Vy
20:28 - 27/04/2023

Máy câu hỏi sau ko có đáp án ạ